Projecten en werkwijze

Locus geeft strategisch advies op verschillende aspecten binnen een project. Dankzij haar specialisme in landschappelijke systemen en de culturele, politieke en technische raakvlakken, kan de gelaagdheid van een projectlocatiegebied efficient en gedegen in kaart worden gebracht. De risico's en kansen worden direct zichtbaar en op basis van deze analyse wordt het proces samen met u strategisch vormgegeven. Hiermee wordt voorkomen dat onvoorzienen knelpunten zich tijdens de doorlooptijd van het project manifesteren. Locus onderscheidt zich van anderen dankzij haar brede multidisciplinaire kennis en ervaring, waarbij oog is voor de belangen van de opdrachtgever, gebruikers en het beleid.Maar vooral heeft Locus aandacht voor de plek waarbinnen het project zich afspeelt, met al haar bestaande en toekomstige waardes. 

Voorbeeldprojecten

Uitvoeringsprojecten:

  • Dijkverzwaring Westdijk - Eemdijk Noord (Bunschoten)
  • Dijkverlegging Cortenoever Voorsterklei (Voorst/Brummen)
  • Herinrichting Stadhuisplein Lelystad
  • Design & Construct woningbouwproject NederVecht (Wijdemeren)
  • Design & Construct woningbouwproject De Rietkraag (Uithoorn)
  • Ontmanteling Vliegbasis Valkenburg (Katwijk)
  • Aanleg Haven Zuid, fase 2, Katwijk
Landschappelijk ontwerp, advies en begeleiding:
  • Landgoedontwikkeling Tulpenburgh, Amstelveen
  • Landgoedontwikkeling Westcreecke, Dinteloord
  • Diverse Ruimte voor Ruimte projecten

Ervaring in diverse DBFM, Onderhoud-, Design & Construct en Prestatiecontracten voor binnen en buitenstedelijke ruimtelijke ordeningsopgaven. 
Locus Consultancy

Locus Consultancy staat voor het verbinden van een plek met haar context. Wij kijken verder dan het projectgebied, en gaan de grenzen over. Wij zoeken aansluiting bij alles wat een project levensvatbaar maakt en haar succes bepaalt. 

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u mailen naar: i.verwer@locusconsultancy.eu    

Of bellen naar: 0619953942